Schenley Park


Gezien deze kwekerij ondertussen volledig is opgedoekt is het natuurlijk effe zoeken naar een aanvaardbare uitleg voor de naamgeving.

Falconer, Royal Botanical Gardens of Kew

Phipps Conservatory
Phipps Conservatory

We denken wel dat we hem gevonden hebben, mijnheer William Falconer of Wm. Falconer.
Deze kerel werd geboren in Schotland  in 1850.  Op 21-jarige leeftijd begon hij te werken in de Royal Botanical Gardens of Kew.
3 jaar later vertrok William Falconer naar de Verenigde Staten van Amerika.  Daar werkte hij eerst bij een zekere Frederick Lothrop Ames in Massachusetts.  Daarna begon hij in de Harvard’s Botanic Garden in Cambridge te werken, waar hij toezichter werd.
William Falconer was ook schrijver en uitgever van talrijke horticulturele artikels.

Falconer, Schenley Park en Phipps Conservatory.

Lily Pond Pittsburgh
Lily Pond Pittsburgh

Zijn belangrijkste werk heeft hij gedaan in Pittsburgh, Schenley Park en Phipps Conservatory.  Ook al bleef hij daar maar 7 jaar, zijn input was tekenend voor het park. Hij veranderde de wildernis in een prachtig publiek park.  Ook zou hij mee verantwoordelijk zijn voor de Lily Pond daar!  Deze zou echter beschadigd geraakt zijn en men is bezig met een geldinzameling voor een nieuwe, wie zich geroepen voelt …

Er zijn nog maar weinig publieke beelden te vinden van zijn oorspronkelijk verricht werk, de meeste tuinen zijn reeds vernieuwd of veranderd.

Wil je meer weten over het werk van deze mijneer, dan kan dat perfect via deze link.