Voor mama


Waterleliekwekers blijven hopeloze romantici, dat bewijst ook deze Nymphaea Mrs. C.W. Thomas weer.  Een waterlelie vernoemen naar iemand die hen nauw aan het hart ligt, blijft een populaire keuze.
Het werd weer eens een klassieke, stijlvolle waterlelie, zoals ook bij de Nymphaea Gonnère was.

George L.Thomas heeft deze waterlelie dan ook genoemd naar zijn mama, waarvan hij ongetwijfeld veel hield.  Zeg het met een bloemetje werd hier dan ook heel letterlijk genomen!