De roze Carnea


Het opzoeken van de oorsprong of betekenis van dit Marliacje is niet zo moeilijk. Joseph Bory Latour-Marliac maakt het ons met zijn marliacjes reeks niet echt uitdagend.

Marliacea Rosea, rooskleurige waterlelie

DSC_3843 Nymphaea Marliacea Rosea
Nymphaea Marliacea Rosea

We weten wel heel zeker dat Marliacea een latinisering is van de naam Marliac.  Joseph Bory Latour-Marliac,  gaf veel van zijn eerste waterlelies deze voornaam of is het nu achternaam. Latour had zich natuurlijk niet zo goed geleend voor een verlatijnsing.
We weten namelijk dat Joseph Bory Latour-Marliac de prefix Marliacea gebruikte voor al zijn kruisingen waarbij hij de zaaddoos van de Nymphaea alba gebruikte.

Zo komen we bij het tweede deel van de naam. Rosea komt waarschijnlijk uit het Latijnse woord roseo hetgeen rozerood betekent.  Het is een iets rozere versie van de Nymphaea Marliacea Carnea, dus we moeten het niet verder zoeken, dunkt me.

Het gaat hier dus over een rooskleurige waterlelie,  en dat mag je gerust in de letterlijke zin van het woord opvatten.