Gouden beker


Hoewel we Mike Giles al jaren geleden hebben ontmoet en regelmatig nog contact hebben, krijgen we nooit meer uitleg bij zijn naamkeuzes.  We gaan dan ook gewoon zelf op verkenningstocht.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museum_of_Anatolian_Civilizations034_kopie4.jpg

Wanneer er geen duidelijke verwijzing is naar een persoon en de kweker spreekt een taal die we begrijpen werkt dit dan ook perfect.  Hier onze interpretatie voor de Nymphaea Golden Goblet.

Christelijk relikwie

Veelal refereert de naam naar de kleur en vorm van de bloem, we denken dat dit hier ook de bedoeling was.  Een Golden Goblet wordt letterijk vertaald door Gouden Beker. Hiermee doelt men ofwel op een gouden drinkbeker op voet en met een zware steel.  Het soort beker dat wordt gebruikt door priesters wanneer ze het bloed van Christus drinken tijdens de eucharistieviering. Zoals gezegd, we kennen Mike Giles een beetje en ik vermoed echt niet dat hij hieraan dacht, hoewel ik wel een zekere gelijkenis zie met zijn waterlelie

Medailles en prijzen

Een andere interpretatie is natuurlijk dat Mike Giles een prijsbeest zag in zijn nieuwe waterlelie.  De waterlelie die met het goud zou moeten gaan lopen op een volgende competitie.  We weten dat kwekers meestal heel fier zijn op hun planten, logisch ook en zijn daarom ook geneigd om aan te nemen dat hij dit ook voor ogen had.