De eerste minister onder de waterlelies


We moesten ook weer eens in onze boeken duiken, voor deze grote witte dame.  Het woord Gladstone zou valies of koffer betekenen, wanneer je het opzoekt in het woordenboek. Maar eigenlijk komt ook dit voort uit de grote G.O.M. De grote wie?wat?waar?

Nymphaea Gladstoniana
Nymphaea Gladstoniana

Wij vermoeden dan ook dat de Nymphaea Gladstoniana haar naam te danken heeft aan de grote mijnheer William Ewart Gladstone.  Wil u graag alles over deze heer weten, klik gerust op de link.  We geven hier slechts enkele feiten mee.
Hij is geboren in 1809 en werd 89 jaar oud, dat wil zeggen dat deze waterlelie net voor zijn dood naar hem werd genoemd. Met een carrière van meer dan 60 jaar en 4 ambtstermijnen is deze William Ewart Gladstone wel een heel belangrijke politieker in Groot-Brittanië. Hij was een liberaal en het Gladstonian liberalism werd dan ook naar hem genoemd.  Het stond voor weinig inmenging van de overheid en lage belastingen.  Doch moesten de overheidsbudgetten in evenwicht zijn en moesten de typische liberale waarden, zoals vrijheid van keuze bewaard blijven.  Ook waren vrije handel, gelijkwaardige rechten en minimale interventie van de overheid in de economie, belangrijke punten.  Het werd een laissez-faire of klassiek liberalisme genoemd.

Gladstone
Gladstone

Wij onthouden vooral dat hij gezorgd heeft voor de  Elementary Education Act of 1870, waardoor Engeland voor de eerste keer een goedwerkend systeem kreeg voor het basisonderwijs, waarbij aanwezigheid verplicht werd. We denken dat iedereen die iets dergelijks kan verwezenlijken, wel degelijk het recht heeft op een waterlelie op zijn/haar naam.
Hij werd door zijn aanhangers Great Old Man genoemd, door de anderen God’s Only Mistake 🙂
Queen Victoria, die andere persoon die een waterlelie op haar naam kreegn, zei over Gladstone: “He always addresses me as if I were a public meeting.” Geen beste vrienden dus.

In de Verenigde Staten van Amerika werden verschillende plaatsen naar hem genoemd, ook zo in Lordstown, Ohio.  Hier woonde George Richardson, de kweker van de Nymphaea Gladstoniana,  wel of niet in de Gladstone Road dat weten we natuurlijk niet.  Maar de link is er in elk geval wel, zowel qua plaats als tijd.