Een lelie voor de schoondochter?


Het betreft hier zeker en vast een naam, daar moeten we al niet aan twijfelen, deze waterlelie werd naar iemand genoemd, maar wie?

Berit Strawn, de godin

Nymphaea Berit Strawn
Nymphaea Berit Strawn

Berit zou een Zweedse meisjesnaam zijn die verheven, godin betekent.  Misschien heeft Dr. Robert Kirk Strawn daarom deze naam aan de waterlelie gegeven, omdat hij het een goddelijke waterlelie vond, maar we vermoeden van niet.

Dr. Robert Kirk Strawn had de gewoonte om waterlelies te noemen naar mensen die hij persoonlijk kende en dus hoogst waarschijnlijk ook adoreerde.  Het feit dat deze dame zijn achternaam kreeg, lijkt het logisch dat er in zijn familiekring iemand Berit Strawn noemde, maar wie, daar hebben we spijtig genoeg het raden naar.

Zweden

Er is een zekere Berit Nilsson die in 1991 getrouwd is met een Terry Charles Strawn.  Eén van de zonen van Dr. Robert Kirk Strawn, noemde zo, maar ik kan niet met zekerheid vaststellen dat het om hem gaat. In Amerika is het de gewoonte om de naam van de man over te nemen, dus zij zou gerust de bewuste Berit Strawn kunnen zijn.
De Nymphaea Berit Strawn is geïntroduceerd in 1993, 2 jaar later.  Ook dat lijkt te kunnen kloppen.
In Noord-Amerika zouden er maar 28 personen deze voornaam hebben, het lijkt dus allemaal aannemelijk, maar we kunnen een andere mogelijkheid ook niet uitsluiten.